Vivian Trương
'Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên nhau, khi chúng ta không biết yêu thương kia tan vỡ nào
'

(Source: leetaes)

(Source: leetaes)

won-jae-jinbiased:

JaeJoong (JYJ) “Return of the King” Goods

Nếu ta ưng nam nhân nào thì ta sẽ không để hắn dính líu đến người khác dù chỉ một chút! Có lấy ta thì phải lấy hết, thiếu một phân một lượng ta cũng không thèm! Nếu hắn mà dám tính kế với ta thì ta nhất định dẫm nát mỗi một khúc xương của hắn
<Bổn vương ở đây> (via trinhthienlam)

Hell-o shirtless taeman.

(Source: jinqki)

sur-la-terre:

Photography By STUDIO MUNE

054 |   photos of Lee Taemin.

mocdieptu:

tinsoftware:

Những điều ngớ ngẩn hạnh phúc - Wazza Pink

Nhìn hình nghĩ mình ngày bé y vậy mà đau hết cả bụng =)))

(Source: tokkihunter)

Tumblr Scrollbars