Vivian Trương
'Hãy chọn con đường dài nhất để bước đi bên nhau, khi chúng ta không biết yêu thương kia tan vỡ nào
'

lovely boy ! Okada Masaki

Tumblr Scrollbars